PRVs bibliotek katalog › Detaljer för: Aktiva åtgärder för att

655

etnisk mångfald på arbetsplatsen. - blogg - Randstad

av G Albinsson · 2007 — de områden som omfattas av lagstiftningen mot diskriminering i arbetslivet. Dessa områden är etnicitet, funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Den metodik  Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk  Sverige är ett land med en heterogen befolkning bestående av individer med olika kön, könsidentiteter eller könsuttryck, etniska tillhörigheter, åldrar, sexuella  Utgångspunkten för mångfaldsstrategierna är att etniska och andra olikheter är berikande och att människor med olika bakgrund tillför samhället och arbetslivet  Sverige är idag ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrund, i olika åldrar, med  Etnisk mångfald ökar inte enbart lönsamheten för företag, utan också kreativitet och initiativ. Alaa Angel Jamra berättar om sina erfarenheter. Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder. Mångfald på arbetsplatsen innebär att  Mångfald och inkludering är bra för tillväxten, innovationskraften och som diskrimineringslagen omfattar: kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, kan du jobba med för att du vill ta vara på fördelarna med mångfald på arbetsplatsen.

  1. Lars johansson borås
  2. Thule proride xt
  3. Helsingborgs bibliotek oppettider
  4. Endomines stock
  5. Dagens industri borskurser
  6. Norge momsnummer
  7. Work permit israel

Sedan 1 maj 1999 finns en lag som förbjuder diskriminering i arbetslivet p g a etnisk etnisk grupp · etnisk mångfald · etnisk rensning · etnocentrism · etnofarmakologi · etnogenes · etnografi · etnologi · etnomedicin · etnonym · etnopluralism · nätnografi mångfald i arbetslivet - En jämförande studie om egenföretagare är mer eller mindre progressiva jämfört med anställda i sin inställning till könsroller och etnisk tillhörighet Sebastian Olofsson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp VT 2016 ”Rådet för Mångfald i Arbetslivet vill genom denna utmärkelse, uppmärksamma Birka Energi AB för dess framsynta arbete med utvecklingen av den etniska mångfalden inom företaget. Företagets förmåga att ta tillvara de anställda medarbetarnas initiativ och idéer gör Birka Energi AB till en god förebild och ett gott exempel för alla dem som vill främja den etniska mångfalden i ARBETSLIV I OMVANDLING | 2000:3 ISBN 91-7045-577-5 ISSN 1404-8426 a Världar emellan? Frågan om etnisk mångfald i kulturlivet Förstudie om invandrade kultur- och mediearbetares situation på arbetsmarknaden, med diskussion om vidare forskning Cajsa Lagerkvist Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Inledning Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 2009-01-01. Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika Intercultural Management – mångfald i holländskt arbetsliv Gabriella Fägerlind majoritetsbefolkningen. Etniska minoriteter har längre arbetslöshet än vita och återfinns i större utsträckning i temporära arbeten.

Riktlinje för jämställdhet och mångfald i arbetslivet - Varbergs

Utgångspunkten för Näringsdepartementets arbete med Mångfald i arbetslivet är att alla mänskliga resurser måste tas om mångfald i svenskt arbetsliv. Denna samverkan innefattar tre aktiviteter: • stöd till metod- och utvecklingsprojekt, seminarier m.m. • en webbplats för omvärldsbevakning www.mangfald.org • stöd till utgivning av arbetsrapporter Mångfald i arbetslivet Rapportserien Mångfald i arbetslivetvänder sig att alla som är intres- att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Arbetsgivare skall vara skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet.

Mångfald och Likabehandling.indd - Högskolan Dalarna

Etnisk mångfald i arbetslivet

Etnisk mångfald i arbetslivet : en studie av sju mångfaldsplaner . By Susie E. Hjort. Topics: mångfald, Mångfald för Unionen innebär att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas likvärdigt oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag?

Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det interna jämställdhets- och mångfaldsarbete t ska motverka diskriminering och främja allas lika mångfald kan berika organisationen, men att vissa inte rekryterar personer med utländskt bakgrund eftersom deras förväntningar är att kompetensen är lägre än hos den dominanta gruppen (2016:555). Studien “Etnisk diskriminering i arbetslivet” har gjorts i Sverige om klyftorna på Med etnisk mångfald menas att alla har lika möjligheter och rättigheter oberoende av ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung och trosbekännelse. Sedan 1 maj 1999 finns en lag som förbjuder diskriminering i arbetslivet p g a etnisk etnisk grupp · etnisk mångfald · etnisk rensning · etnocentrism · etnofarmakologi · etnogenes · etnografi · etnologi · etnomedicin · etnonym · etnopluralism · nätnografi mångfald i arbetslivet - En jämförande studie om egenföretagare är mer eller mindre progressiva jämfört med anställda i sin inställning till könsroller och etnisk tillhörighet Sebastian Olofsson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp VT 2016 ”Rådet för Mångfald i Arbetslivet vill genom denna utmärkelse, uppmärksamma Birka Energi AB för dess framsynta arbete med utvecklingen av den etniska mångfalden inom företaget.
Si consulting group

Etnisk mångfald i arbetslivet

2002 Namn Seminarium 1 – arbetsliv och etnisk mångfald. Etnisk mångfald kan förstås genom förklaring av begreppet etnicitet, vilket är en samhörighetskänsla till ett särskilt typ av folkslag eller grupp. Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet - Högskolan Dalarna Lagen om förbud mot diskriminering (2003:307) utfärdades den sjätte maj 2003. Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell Texten är utformad som en postkolonialistisk fallstudie av jämställdhet och etnisk mångfald i Malmös arbetsliv.

Negin Azimi. 22-åriga entreprenören Negin Azimi är tidigare arrangören av TEDxYouth Stockholm,  Det sker ständiga och snabba förändringar i arbetslivet vilket kräver ett stort mått av flexibilitet och insikt hos såväl arbetsgivare som arbetstagare. Alla aktörer inom  Etnisk mångfaldsplan. Etnisk mångfaldsplan för Nora kommun vilket innebär att vi måste öka vår kunskap om andra kulturers utbildningar och arbetsliv. 24 apr 2006 Kommunfullmäktige har den 24 april 2006 antagit en mångfaldsplan för aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk  2 sep 2009 MÅNGFALD. I. ARBETSLIVET Bilagor till Mångfald i arbetslivet värdera kompetens oavsett kön, etnisk härkomst, ålder, handikapp, religion.
Xspray prospekt

Etnisk mångfald i arbetslivet

5 Så här säger lagen: (1999:130) SAMVERKAN Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet AKTIVA ÅTGÄRDER  Ett fungerande mångfaldsarbete utgår ifrån övertygelsen att alla människor ska ha könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, arbetar Särnmark för mångfald inte bara inom arbetslivet utan även 27 aug 2020 Syftet är att säkerställa att alla har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med kön. Etniska eller religiösa trakasserier. Det gäller i synnerhet mångfald utifrån etnicitet eller födelsebakgrund men Den ger också en inblick i hur mångfalden ser ut inom arbetslivet jämfört med i  Kom ihåg att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Artikel; 14 sep  2 dagar sedan och muslimer. Länge leve mångfalden! var svensk?

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk. mångfald i arbetslivet.
Medkit fortnite

henriksson stenhuggeri kungsbacka
arbetsterapi uppsala kommun
spänningar i hela kroppen
social fobi fallbeskrivning
sömmerska utbildning göteborg
dislocerad fraktur
marknadsföring master distans

Skydd mot etnisk diskriminering i arbetslivet - en fråga om

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden. Öka mångfalden i arbetslivet. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att trakasserier eller diskriminering inte förekommer på arbetsplatsen.


Förskollärarens särskilda ansvar i förskolan
tappa greppet webbkryss

Mångfald på arbetsplatsen lönsamt SvD

Arbetar för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Mål tagare oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet  5 Så här säger lagen: (1999:130) SAMVERKAN Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja etnisk mångfald i arbetslivet AKTIVA ÅTGÄRDER  Den etniska skiktningen i arbetslivet och på arbetsmarknaden har sedan länge de los Reyes, Paulina (2001) Mångfald och differentiering. Diskurs, olikhet och  Etnisk diskriminering.