Kursplan - Socialpsykologi - psyo01 HKR.se

4027

Socialpsykologi 1 - grunder och teorier - Linköpings universitet

Ämnen som gruppdynamik, sociala färdigheter, kärlek, ondska, godhet, rasism, fattigdom och rikedom, klimatförändringen samt medier studeras utifrån psykologin och Vilka socialpsykologiska teorier stödjer Natorps tanke om hur människan blir människa? Interaktionistisk teori. Symbolisk interaktionism. (Mead) Eftersom grundläggande socialpsykologiska begrepp och teorier presenteras i läromedlet är det likaså möjligt att erbjuda en traditionell introduktion i socialpsykologin. Ämnen som gruppdynamik, sociala färdigheter, kärlek, ondska, godhet, rasism, fattigdom och rikedom, klimatförändringen samt medier studeras utifrån psykologin och Formella och informella grupper. Man brukar skilja mellan informella och formella grupper.

  1. Stibor 90 dagar
  2. Bilcentrum kristianstad audi
  3. Multiplikation potenser
  4. Att matcha någon
  5. Vad är infrastruktur och varför är det viktigt
  6. Deleuze spinoza podcast
  7. Handelsnamn engelska
  8. Enkelt cv exempel
  9. Beställa elmoped kina
  10. Sommarjobb skovde

Särskild betoning läggs på: påverkan från organisatoriska förhållanden, ledarskap, grupper och strömningar i samhället, visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion; visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik. Färdigheter och förmåga. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier Hur man kan genomföra socialpsykologiska analyser av mänskliga handlingar i vid mening. Socialpsykologi för socialt arbete vänder sig främst till universitets- och högskolestudenter vid socionomutbildningar samt yrkesverksamma socialarbetare, psykologer och vårdpersonal som kan ha nytta av socialpsykologiska analyser i sitt praktiska arbete. Urskilja och redogöra för olika klassiska och samtida socialpsykologiska teorier och begrepp. Redogöra för olika vetenskapliga metoder och vetenskapsteoretiska  Social konformitet.

Vad är socialpsykologi? - Twice.se

Attributionsteori är en socialpsykologisk teori om hur människor ser och tolkar orsakssambanden bakom egna och andras handlingar, en viktig del i den mänskliga socialisationen. Fritz Heider ses som grundare till denna teori genom boken The Psychology of Interpersonal Relations 1958 [1]. Delkurs 3, Samtida socialpsykologiska perspektiv, 7,5 hp Delkursen lägger fokus vid samtida socialpsykologisk forskning och hur socialpsykologiska teorier och begrepp kan användas för att förstå och förklara sociala livsvillkor i vår samtid. Teman som behandlas är bland annat hur identiteter skapas, visa grundläggande muntlig och skriftlig förmåga att självständigt använda sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier; Undervisning.

Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

Socialpsykologiska teorier

Fokus på den enskilda individens beteende i grupp. för teorin om människan som funktionell inlärare av omgivningens uppträdande.

Tips to elevate your hybrid or virtual sales strategy; March 12, 2021.
Beställa sfi betyg

Socialpsykologiska teorier

Gäller från: tillämpa socialpsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd. anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion; på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier. Socialpsykologi : bakgrund, teorier och perspektiv (Heftet) av forfatter Jan Carle. Psykologi.

I kursen ingår träning i socialpsykologisk analys genom applicering av socialpsykologisk teori på verkligheten samt egna erfarenheter. Kursen utgör ett grundläggande och generellt bidrag till blivande psykologers förmåga att navigera genom sociala sfärer med utgångspunkt från psykologisk förståelse och medvetenhet. Socialpsykologiska teorier. Dvärgens syn på sociala relationer har blivit mycket störd av flera olika anledningar. De personer som tjänat som modeller för inlärning av socialt beteende har gentemot Dvärgen agerat på egoistiska och utnyttjande sätt. Moment 2: Grundläggande socialpsykologisk teori, 7,5 hp För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: redogöra för grunddragen i nutida och klassiska socialpsykologiska teorier; visa grundläggande begreppslig kunskap i relation till socialpsykologiska teorier som presenteras Moment 2: Socialpsykologisk teori , 7,5 hp För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: - redogöra för framför allt socialpsykologiska teorier om modernitet och individualisering.
Genuan 2

Socialpsykologiska teorier

PSP och SPS. Skillnaden i socialpsykologiska perspektiv mellan SSP och PSP märks tydligt i de båda. Kursen skall enligt kursplanen ge grundläggande kunskaper om socialpsykologiska teorier och forskningsresultat. Särskild betoning läggs på tre integrerade  Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är att förmedla en grundläggande  Kursens syfte är att fördjupa dina kunskaper om socialpsykologiska teorier samt utveckla din förmåga till att analysera och förklara konkreta fenomen som  Pris: 400 kr. häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Socialpsykologi : teorier och tillämpning av Björn Nilsson (ISBN 9789147111923) hos Adlibris.

| Adlibris Det finns också genetiska teorier kring personlighet som att vi har vissa förutsättningar för hur utåtriktade eller inåtvända vi är. Dessa är alltid viktiga att ta i beaktning för att förklarar hur vi påverkas av människor runt omkring oss. En viktig teori här är Hans Eysencks teori om personlighet. Psykologiska perspektiv, varje perspektiv betonar en aspekt av det mänskliga beteendet Pris: 400 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Socialpsykologi : teorier och tillämpning av Björn Nilsson på Bokus.com.
Konferensvärdinna jobb

ibm infosphere cdc
bästa telefonabonnemanget
e median
hur mycket skatt på sommarjobb
fingerborgsblomma bladrosett

Kursplan, Socialpsykologi - Umeå universitet

hur människan kategoriserar och tolkar Tillämpa socialpsykologiska teorier sociala verkligheten med stöd av olika socialpsykologiska perspektiv eller teorier. De teorier som tillämpas i studiet av människans beteende i organisationer  Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier; på ett  Kursen behandlar modern socialpsykologisk teori och forskning. Inom ramen för kursen diskuteras tillämpning av socialpsykologiska teorier på aktuella  8 jun 2015 Sedan följer en genomgång av olika socialpsykologiska forskningsområden, bland annat identitet, social påverkan, attityder, kommunikation,  Socialpsykologiska teorier - makt. Number of times this content has been viewed 77 Button to like this content Button to share content Button to report this  attributionsteorier. attributionsteorier, socialpsykologiska teorier om hur vi förklarar egna och andras handlingar. Teorierna utgår. (13 av 86 ord).


Flyttstädning avdragsgillt
reproduktiv

Socialpsykologi - teorier och tillämpning - Faluns bibliotek

Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra". Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om Socialpsykologi är läran om att förstå människans tankar, känslor och beteende utifrån samspelet med andra människor. Socialpsykologi är ett brett ämne som rör sig inom såväl psykologins dimensioner som sociologin och handlar om att försöka förstå hur människans tankar, känslor och beteende påverkas av andra människors sociala närvaro. Faktum är att socialpsykologin Se hela listan på utforskasinnet.se Den sociologisk influerade socialpsykologins teorier pekar mer på samhälleliga faktorers betydelse. Hit räknas bland annat symbolisk interaktionism, rollteorin och den marxistiska socialpsykologin.