"En radikal förändring" - Skogsindustrin lämnar överraskande

6834

Överstyrelse – ICC

Mikael Leksell Siemens E-post. Charlotte Karlsson Divisionschef, RISE Adjungerad i styrelsen E-post. Andreas Aurelius Vinnova Adjungerad i styrelsen … Utarbetad av: Skogsindustrierna, Bergvik, Sveaskog, LRF och LRF Skogsägarna Utgåva: 1 Giltig fr.o.m.: 2012-01-12 Sida: (2) Extra årsmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående fastighetsägarna eller deras ombud begär det hos styrelsen. Skogsindustrierna har investerat stora belopp för att minska sina utsläpp, skriver de i en replik. Publicerad: tors, 2016-12-01 12:25.

  1. Vilken datum ar pask 2021
  2. Heminredningsbutiker stockholm
  3. Förskollärarens särskilda ansvar i förskolan

Administrationen är förlagd till Skogsindustrierna. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond linda.larsson@skogsindustrierna.se 076-800 94 97 Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri. Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri. Administrationen är förlagd till Skogsindustrierna.

Överstyrelse – ICC

Valet skedde i anslutning till Skogsnäringsveckan som just nu pågår i Stockholm. – Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara styrelseordförande för Skogsindustrierna.

Skogsindustrierna får ny ordförande Land Skogsbruk

Skogsindustrierna styrelse

Läs mer om "Miljöinvesteringar ska inte Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde den 12 april i anslutning till Skogsnäringsveckan Skogsindustriernas styrelse inleder nu rekryteringsprocessen. – Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för att lyfta fram skogsnäringens stora betydelse och möjligheter i den stora omställning som vi står mitt uppe i för … Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande i Skogsindustrierna och SKGS.
Lastbilsvagn disney cars

Skogsindustrierna styrelse

De föreslås till CUF:s nya styrelse  Skogsindustriernas förra vd Carina Håkansson föreslås som nyval till styrelsen i SCA (Finwire). 2021-03-11 11:14. Aktieägarna i skogsindustribolaget SCA  Skogsindustriernas styrelse inleder nu rekryteringsprocessen. - Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för  www.skogsindustrierna.se. Föreningen skogen www.skogen.se. FSC Sweden se.fsc.org/se-se. Svenska PEFC pefc.se.

Innan Carina Håkansson började som vd för Skogsindustrierna jobbade hon som vd för kommunala energibolaget Dala Kraft i Falun. Dessförinnan har hon haft en lång karriär inom Stora Enso, där hon började som trainee och sedan jobbat som informationschef och skogsförvaltare och sedan vd för Stora Enso Skog. Skogsindustriernas styrelse inleder nu rekryteringsprocessen. - Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för att lyfta fram skogsnäringens stora betydelse och möjligheter i den stora omställning som vi står mitt uppe i för att skapa en bioekonomi som är hållbar och lönsam. Det finns gott om utmaningar, men också möjligheter, när Henrik Sjölund axlar rollen som styrelseordförande för Skogsindustrierna, ett uppdrag som branschföretagens vd:ar roterar mellan sig och innehar under två år.
Matte direkt ar 9

Skogsindustrierna styrelse

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2020. PiiA:s verksamhet leds av en styrelse bestående av minst åtta och högst 12 ledamöter. Ordförande organiserar styrelsens arbete. Skogsindustrierna E-post. Skogsindustrierna kommer att ha en plats i styrelsen för Triple F. Skogsindustrierna kommer kunna fungera som en källa till kunskap för forskningen med  av L Lundqvist · Citerat av 15 — SKOGSSTYRELSEN SKOGSINDUSTRIERNA SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LRF SKOGSÄGARNA. 2. Skogsskötselserien är en sammanställning för  av L Lundqvist · 2014 · Citerat av 2 — Skogsskötselserien har tagits fram med finansiering av Skogsstyrelsen,.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen. Styrelsens uppgift är bland annat att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete, att fastställa föreningens långsiktiga strategi genom inriktningsbeslut, att pröva ansökan om inträde i föreningen och att utse och entlediga verkställande direktör. Föreningen Skogens styrelse: Från vänster Mårten Larsson, Jonas Rönnberg, Hans-Jöran Hildingsson, Marianne Eriksson, Björn Lyngfelt, Carina Håkansson (ordf), Anders Abrahamson, Marie Larsson-Stern, Bengt Ek (vd) och Sten Jonsson. 2018-04-18 Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri. Administrationen är förlagd till Skogsindustrierna. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond linda.larsson@skogsindustrierna.se 076-800 94 97 Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri. Stiftelsens styrelse tillsätts av Skogsindustriernas styrelse och består av representanter från akademi och näring inom svensk skogsindustri.
Deleuze spinoza podcast

utvag skovde
medicin mot asperger
naturläkemedel mot klimakteriet
dendriter celler
dendriter celler
äldreboende kostnad stockholm

Känd profil från skogsindustrin investerar i Wood Tube Sting

– Carina har under sina år på Skogsindustrierna gjort ett fantastisk fint arbete för att lyfta fram skogsnäringens stora betydelse och möjligheter i den stora omställning som vi står mitt uppe i för att skapa en bioekonomi som är hållbar och lönsam. Per-Olof Syrén vid KTH och Science for Life Laboratory i Stockholm tilldelas 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Per-Olof Syrén får priset för att han har introducerat ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsindustrins biströmmar. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt ÅF Pöyry AB (AFRY). Vad vi söker Styrelsen för Svenskt Trä. Styrelsen för Svenskt Trä/Skogsindustriernas Trämekaniska styrelsen har ansvaret för de trämekaniska frågorna inom Skogsindustrierna.


Gästhamnar stockholm
sjalvplock jordgubbar ekeby

Medlingsbud inom den mekaniska skogsindustrin och

Styrelsen i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet består av företrädare för medlemsföretagen. Ulf Larsson, SCA, ordförande Henrik Sjölund, Holmen Santhe Dahl, VIDA-koncernen Christoph Michalski, Billerud-Korsnäs … Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Frågor och svar om skogsbruk Här hittar du frågar och svar om bland annat det svenska skogsbruket, insatser för den biologiska mångfalden, vem som äger skogen, varför vi har hyggen, hur mycket skog vi har och hur mycket skog som är skyddad. Karl-Henrik Sundström har valts till ny ordförande i Skogsindustriernas styrelse. Valet skedde den 12 april i anslutning till Skogsnäringsveckan. Karl-Henrik Sundström är koncernchef för Stora Enso.